Последни новини

ОКС "Магистър" прием от летен семестър на 2021/2022 уч.г., до 25.01.2022

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” обявява прием за ОКС "Магистър"  от летен семестър на 2021/2022 учебна година.

Подаване на документи за кандидатстване:  до 25.01.2022 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Дата на провеждане на конкурсните изпити:  27 януари 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години, зимна сесия 2021/2022

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за зимната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става онлайн, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити от зимна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Първа международна интердисциплинарна конференция за докторанти и млади учени, 8-9.12.2021


Организатор на Първата международна интердисциплинарна конференция за докторанти и млади учени, организирана в рамките на проекта Transform4Europe, е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

ГРАФИК за провеждане на конкурсни изпити за кандидат-докторанти, 2021/2022 (основен прием)

На страница  "Кандидатстване и прием"->Докторанти"->" Изпити"  са публикувани графици на изпитите по специалността и по западни езици за редовни и задочни докторантури по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. (основен прием).

България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17.11.2021


На 17 ноември 2021 г. по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) ще се проведе онлайн конференция, на която водещи международни и български експерти ще представят най-новите разработки, решения и добри практики в областта на Геопространствените технологии и тяхното приложение в различни сфери. 

Проф. дн Младен Савов бе избран за чл. кор. на БАН в отделението по природоматематически науки

За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст. Сред тях, в отделението по природоматематически науки, е проф. дн Младен Савов от Факултета по математика и информатика.

КОНКУРС "НАГРАДИТЕ НА БАИТ" ЗА 2021

Стартира регистрацията за конкурса "Наградите на БАИТ за 2021 г". за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в две от категориите – Образователна награда и Младежка награда. Регистрацията е безплатна!

Страници