Последни новини

Семинар по Спектрална теория на графите, 23.03.2023

На 23-ти март 2023 г. от 15:15 часа в зала 405 на ФМИ ще се проведе семинар с доклад на д-р Данила Черкашин (ИМИ-БАН) на тема "Спектрална теория на графите". Семинарът ще се излъчва и чрез BigBlueButton на адрес : https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/b/eli-jtl-hhn-fyd (за да се присъедините е необходимо да въведете следния код: 467956).

Конкурс за наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ, 2023

За петнадесета поредна година стартира конкурсът за наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

Срок за представяне на кандидатурите: 31 юли 2023г. 
Статут на наградата

Информация ще намерите тук.

НСЕМ "проф. Борислав Боянов'2023, провеждане на I-ви кръг на 19.03.2023

На 19 март 2023 г. се проведе Първият кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов" с около 80 участници в 10 града на страната: Благоевград, Бургас, Видин, Монтана, Плевен, Разград, Сливен, Смолян, София, Ямбол.
Организаторите на Състезанието изказват благодарност на колегите от математическите гимназии, ангажирали се с провеждането на първия кръг.
Темата със състезателните задачи и примерни решения са публикувани на страницата на Състезанието.

Пролетна научна сесия на ФМИ, 25.03.2023

На 25.03.2023 г. (събота) Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Повече информация на страницата на научната сесия.

Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 29.03.2023

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 29 март  2023 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".

 

Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2023

Факултетът по математика и информатика организира за шестнадесети път Национално състезание по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" .
Състезанието се организира съвместно с математическите и природо-математическите гимназии  от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Страници