Последни новини

ОТЧИТАНЕ НА ИД СТАЖ ПО ИНФОРМАТИКА И ИД СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА - ЛЯТНА СЕСИЯ 2021/2022

Всички студенти от ОКС "Бакалавър", които искат да им бъде признат стажът по ИД Стаж по информатика и Стаж по математика, трябва в срок до 17.06.2021 г. /петък/ най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключено споразумение за сътрудничество. Документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg

Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини.

Сесията е в процес на изготвяне, предстоят допълнения!

XIII Форум на кариерното развитие

На 7.06.2022 г. в двора на Факултета по математика и информатика на Софийския университет бе официалното откриване на тринадесетото издание на Форума на кариерното развитие на Факултета. Tой се провежда под мотото "Знам и искам да го докажа". Организатор на събитието е Кариерният център на Факултета. Форумът дава възможност за среща на живо между работодателите и студентите от всички факултети на Софийския университет и студенти от други университети.

Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Семинар „Математическо моделиране”, 07.06.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 07.06.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Калоян Стоилов, магистър в МП „Изчислителна математика и математическо моделиране“, ще представи проблема:

Моделиране на нервни импулси

Семинар по Оптимизация, 06.06.2022

На 6 юни 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: On the small-time controllability of a class of polynomial control systems

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 31.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 31.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Петър Рашков от Института по математика и информатика-БАН, ще представи проблема:

Математическа епидемиология: основни принципи и приложение в моделирането на векторно-предавани болести

Семинар по Оптимизация, 23.05.2022

На 23 май 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев

Тема: Върху локално равномерно изпъкнало пренормиране на пространства от непрекъснати функции върху компакти, допускащи напълно затворена проекция

Поканват се всички интересуващи се.

Страници