Георги Иванов Георгиев

Георги Иванов Георгиев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
skelet@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 533
Кабинет: 
ФМИ-503
Приемно време: 

сряда, 15:00 – 17:00
четвъртък, 10:00 – 12:00

Преподавателска дейност

  • Дискретни структури
  • Дизайн и анализ на алгоритми
  • Операционни системи

Персонални страници