Александър Димов Димов

Александър Димов Димов

Доцент
Доктор
Имейл: 
aldi@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 971-04-00
Кабинет: 
222, 2 бл.
Приемно време: 

вторник 11:30-12:30; сряда 17:00-18:00