Елиза Петрова Стефанова

Елиза Петрова Стефанова

Професор
Доктор
Имейл: 
eliza@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 205
Кабинет: 
ФМИ-531
Приемно време: 

Ректорат, кабинет 12, понеделник 11-12, вторник 14-15

ФМИ, кабинет 531,  четвъртък 13-14

 • Професор по информатика и компютърни науки
  с богат професионален опит в компютърни мрежи, платформи за разработка на софтуер и услуги, дигитални библиотеки, ИКТ в обучението, електронно и дистанционно обучение
 • Заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав. От 2015 ръководи
  - Политиката на Софийския университет за проектиране, развитие и внедряване на съвременни информационни системи, подпомагащи научните изследвания и образованието
  - Стратегията за развитие на човешките ресурси в науката и иновациите в СУ "Св. Климент Охридски" 
 • Ръководител на Магистърска програма "Електронно обучение" 
   

Последни публикации

Глави от книги:

 1. Elissaveta Gourova, Eliza Stefanova, Albena Antonova (2021) Towards Human Resources Excellence at Sofia University (2021), In: Remenyi, D. (ed.), Excellence in University Leadership and Management: Case Histories, vol. 1, 2021, pp. 259-276, ISBN:978-1-914587-16-0, ACPIL, Reading, RG4 9SJ, United Kingdom, UK
 2. Pencho Mihnev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Albena Antonova (2021) Using Technology as a Tool for Learning Book: CATCH 21ST CENTURY SKILLS - Teaching Materials, ISBN:978-80-213-3076-4, Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication

Статии в списания, поредици и сборници от конференции:

 1. Eliza Stefanova (2022) Digital Transformation Catalyzed by COVID-19 Pandemic: Challenges and Solutions, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, 94(3), pp.13-24, https://doi.org/10.53656/ped2022-3s.01 
 2. Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T. (2022) Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 469, pp. 502-511, https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48
 3. S. Hasani, E. Stefanova, K. Stefanov, K. Stefanov (2021) First steps towards Open Science in Albania, IEEE, pp. 235-238, https://doi.org/10.1109/ICAI52893.2021.9639622
 4. Mihnev P., Antonova A., Georgiev A., Stefanov K., Stefanova E., Nikolova N. (2021) Designing a Competence-Based Learning Course with Digital Tools in Higher Education. In: Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M. (eds) Trends and Applications in Information Systems and Technologies, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1367, pp 202-211. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_20
 5. Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev., Boyan Bontchev, (2020) 21st Century Skills of ICT Professionals – the Requirements of Business and Readiness of Higher Education in Bulgaria, Proc. of CompSysTech'20, Publisher: ACM, 2020, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:10.1145/3407982.3408004
 6. S. Hasani, E. Stefanova, A. Georgiev and K. Stefanov, "Current State of Open Science in Balkan Universities," 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311337
 7. Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers (2019), BCI'19 Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:1-4, ISSN (print):978-1-4503-7193-3, doi:10.1145/3351556.3351591
 8. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Opportunities and Challenges for Efficient and Effective STEM Teachers’ Competence Development (2018), Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Reis L.P., Costanzo S., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:1367-1377, ISSN (print):21945357, ISBN:978-331977711-5, doi: 10.1007/978-3-319-77712-2_131
 9. Dafinka Miteva, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Teacher-oriented Data Services for Learning Analytics (2018), Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:29-35, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_4
 10. Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria (2018), Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2018, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897
 11. Elitsa Peltekova, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Improvement of Students’ Achievement via VR Technology (2018), Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:36-43, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_5
 12. Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, Open eyes – How to design inquiry-based learning for Special Education Needs students in STEM subjects (2018), EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421
 13. Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, e-Analytics for e-Learning (2017), International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), vol:8, issue:4, 2017, pages:1-13, ISSN (print):1947-3478, ISSN (online):1947-3486, doi:https://doi.org/10.4018/IJHCITP.2017100101
 14. Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Inquiry-based learning "outside" the classroom with virtual reality devices (2016), Modern Information Technologies and IT-Education, vol:1761, 2016, pages: 232-236, ISSN (print):1613-0073, ISSN (online):1613-0073
 15. Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Creative Control over Educational Systems (2015), EDULEARN15 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4906-4915, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1
 16. Michael A. Bedek, Olga Firssova, Eliza Stefanova, Fleur Prinsen, Foteini Chaimala, User-driven Development of an Inquiry-Based Learning Platform: Qualitative Formative Evaluations in weSPOT (2014), International Journal on Interaction Design & Architecture(s) - IxD&A, vol:23, issue:1, 2014, pages:122-139, ISSN:1826-9745, е-ISSN: 2283-2998
 17. Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning (2014), Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education – CSEDU 2014, vol 2, editor/s:S. Zvacek, M. Restivo, J. Uhomoibhi, M. Helfert, Publisher:Science and Technology Publications (SCITEPRESS), 2014, pages:264-269, ISBN:978-989-758-021-5
 18. Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Mobile Technologies Supporting Research Approach in Teaching and Learning, weSPOT inquiry-based study (2014), Proceeding of International Conference on Interactive Mobile & Computer Aided Learning (IMCL) 2014, Publisher:IEEE, 2014, pages:198-202, ISBN:978-1-4799-4742-3, doi: 10.1109/IMCTL.2014.7011131
 19. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Inquiry-Based Science Education in Secondary School Informatics – Challenges and Rewards (2014), Lecture Notes in Computer Science, Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability, vol:7991, 2014, pages:17-34, ISSN (print):0302-9743, ISSN (online):1611-3349, ISBN:978-3-642-54337-1, doi: 10.1007/978-3-642-54338-8
 20. Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Alexandar Grigorov, Share. TEC Portal: How the Metadata Repositories of Educational Resources Meet the Users’ Expectations (2011), Serdica Journal of Computing, vol:5, issue:3, 2011, pages:237-260, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897
 21. Eliza Stefanova, Svetla Boytcheva, Teachers’ Training Design Model and Decision Support System (2011), Advances in Intelligent and Soft Computing, vol:Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies S3T 2011, issue:101, editor/s: Darina Dicheva, Zdravko Markov, and Eliza Stefanova, Publisher:Springer-Verlaag Berlin Heidelberg , 2011, pages:205-209, ISSN (print):1867-5662, ISBN:978-3-642-23162-9, doi: 10.1007/978-3-642-23163-6
 22. Krassen Stefanov, Roumen Nikolov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Ivan Koychev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov, Emerging Models and e-Infrastructures for Teacher Education (2011), Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2011, Publisher:IEEE, 2011, ISBN:978-1-4577-1673-7 (CD-ROM: 978-1-4577-1671-3), doi:https://doi.org/10.1109/ITHET.2011.6018688
 23. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Evgenia Kovatcheva, SHARE.TEC: An Innovative Solution for Teacher Educators (2011), ICERI2011 Proceedings, editor/s: I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Publisher:International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, pages:1679-1688, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-615-3324-4
 24. Eugenia Sendova, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Evgenia Kovatcheva, Creating a Natural Environment for Synergy of Disciplines (2009), Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, editor/s:U. Cress, V. Dimitrova, and M. Specht, Publisher:Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2009, pages:549-555, ISSN:0302-9743, ISBN:978-3-642-04635-3, doi: 10.1007/978-3-642-04636-0_50
 25. Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova, Turning University Professors into Competent Learners (2008), iJET, vol:3, issue:S1, 2008, pages:46-52, ISSN (print):1868-8799, ISSN (online):1863-0383
 26. Eliza Stefanova, Miroslava Ilieva, Nikolina Nikolova, Krassen Stefanov, How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning (2008), "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", editor/s:Henk Sligte and Rob Koper, Publisher:SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008, ISBN:978-90-6813-8474
 27. Evgenia Sendova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Like a (School of) Fish in Water (or ICT-Enhanced Skills in Action) (2008), Lecture Notes of Computer Science, Proceeding of Informatics Education – Supporting Computational Thinking, 3-rd International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, editor/s:Roland Mittermeir, Maciej M. Syslo, Publisher:Springer Verlaag, 2008, pages:99-109, ISSN (online):0302-9743, ISBN:978-3-540-69923-1
 28. Miranowicz Miranowicz, Andrey Burewicz, Gabriella Dodero, Eliza Stefanova, Desislava Ratcheva, Virtual Training Centers of the I*Teach Project - Continuous learning (2007), Proceedings ot the 13th International Conference on Technology Support Learning & Training - Online Educa Berlin, 2007, pages:435-441
 29. Paula Forcheri, Maria-Tereza Molfino, Nico van Diepen, Eliza Stefanova, Eugenia Sendova, Giving Teachers a Hand(book) to Develop ICT-enhanced skills (2007), Research in informatics and information society technologies, v.2, 2007, pages:301-312
 30. Eliza Stefanova, Eugenia Sendova, Iliana Nikolova, Nikolina Nikolova, When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills (2007), Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007, editor/s:Benzie D. and Iding M., Publisher:CCIS, Northeastern University, Boston, MA, 2007, ISBN:978-0-615-14623-2
 31. Desislava Ratcheva, Eliza Stefanova, Iliana Nikolova, A Virtual Teacher Community to Facilitate Professional Development (2006), Proceedings of the Second International conference “Informatics at Secondary School: Evolution and Perspectives”, editor/s:Dagiene, V; Mittermeir, R, 2006, pages:297-305, ISBN:978-9955-680-47-5
 32. Sylvia Ilieva, Penko Ivanov, Eliza Stefanova, Analyses of an agile methodology implementation (2004), Conference Proceedings of the EUROMICRO, editor/s:Steinmetz R.,Mauthe A., Publisher: IEEE, 2004, pages:326-333, ISBN:10896503, doi:10.1109/EURMIC.2004.1333387

Повече от 80 публикации (индексирани в Scopus 30, h=4/ в Web of Science 27, h=3) на български и на английски език с повече от 200 цитирания.

Образование и научни степени

 • 2020 - Професор по 4.6. Информатика и компютърни науки
 • 2013 - Доцент по 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни и комуникационни технологии в обучението)
 • 2012 - Присъдена образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки", научна специалност 01.01.12 "Информатика" (Изкуствен интелект: Адаптивни системи) с дисертация на тема "Отворени виртуални светове за професионално израстване", научен ръководител доц. д-р Светла Бойчева
 • 2010-2012 – Докторант на свободна доктурантура, катедра ИТ, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1992-1999 – Задочен аспирант по информатика, катедра ИС, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1986-1991 – Магистър по информатика, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”, Специализация Изчислителни системи

Научни интереси

 • Информационнни и комуникационни технологии в обучението
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Големи обеми от данни и учебни аналитики
 • Виртуална реалност в обучението
 • Цифрови библиотеки
 • Отворена наука
 • Компютърни мрежи
 • Интернет приложения

Научни проекти

 • Ръководител на  проект по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
  BG05M2OP001-2.016-0018 "MODERN-A: Modernisation in partnership through digitalisation of academic ecosystem" (2021-2023)
  партньорство на 9 български университета, 3 национално представени организации на работодателите и 24 асоциирани партньори от Европейския съюз 
 • Участие като координатор или ръководител на работен пакет в повече от 15 Европейски изследователски проекта, в това число:
  - CATCH21
  - weSPOT
  - Share.TEC
  - TENCompetence
  - I*Teach и други.
 • Участие в повече от 30 национални и университетски проекта

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2021/2022

Бакалаври

 • Специфични въпроси на обучението по ИТ (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ & ЗИКСМ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 2 (избираем, , специалност РСМТ& ЗИКСМ, ФМИ)
 • Основи на електронното обучение (задължителен, специалност ЕО, ФМИ)
 • Стандарти и системи за електронно обучение (задължителен, специалност ЕО, ФМИ)

Летен семестър 2021/2022

Бакалаври

 • Компютърни мрежи (Cisco) практикум (задължителен, специалност Математика и информатика, 2 курс, ФМИ)
 • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работата в електронна среда (задължителен, специалност Математика и информатика, 3 курс, ФМИ)
 • Педагогически функции на интерактивна бяла дъска (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)
 • Технологии в помощ на образователни проекти (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ & ЗИКСМ - летен прием, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 2 (избираем, , специалност РСМТ& ЗИКСМ - летен прием, ФМИ)

Списък с публикации

Пълен списък на изследователските дейности е наличен на адрес https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=107ec8bc-865f-43...