Елиза Петрова Стефанова

Елиза Петрова Стефанова

Професор
Доктор
Имейл: 
eliza@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 205
Кабинет: 
ФМИ-531
Приемно време: 

понеделник 15-16; четвъртък 13-14

Образование и научни степени

 • 2013 - Доцент по 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни и комуникационни технологии в обучението)
 • 2012 - Присъдена образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки", научна специалност 01.01.12 "Информатика" (Изкуствен интелект: Адаптивни системи) с дисертация на тема "Отворени виртуални светове за професионално израстване", научен ръководител доц. д-р Светла Бойчева
 • 2010-2012 – Докторант на свободна доктурантура, катедра ИТ, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1992-1999 – Задочен аспирант по информатика, катедра ИС, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1986-1991 – Магистър по информатика, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”, Специализация Изчислителни системи

Научни интереси

 • Информационнни и комуникационни технологии в обучението
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Компютърни мрежи
 • Интернет приложения
 • Бизнес телекомуникации
 • Операционни системи

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2015/2016

Бакалаври

 • Специфични въпроси на обучението по ИТ (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 2 (избираем, , специалност РСМТ, ФМИ)
 • Основи на електронното обучение (задължителен, специалност ЕО, ФМИ)
 • ООП и методи за преподаването му (избираем, специалност ЕО, ФМИ)

Летен семестър 2015/2016

Бакалаври

 • Компютърни мрежи (Cisco) практикум (задължителен, специалност Математика и информатика, 2 курс, ФМИ)
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (задължителен, специалност Математика и информатика, 3 курс, ФМИ)
 • Педагогически функции на интерактивна бяла дъска (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)
 • Технологии в помощ на образователни проекти (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Бизнес Телекомуникации (задължителен, специалност УИС, СтФ)

Персонални страници