Конспекти за държавен изпит

Конспектите са актуални за  2024 г.

4.5 МАТЕМАТИКА

4.6 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

Последна актуализация: 23 юли 2018 г.