Курс Cloud Solutions for Business Users ("Облачни“ решения за бизнес потребители)

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 100 учебни часа
Форма на обучението: дистанционна
Целева група: лица, работещи с клиенти, извършващи продажби или маркетинг
Ръководител: доц. д-р Камен Спасов , kspasov@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Камен Спасов, kspasov@fmi.uni-sofia.bg0898422585

Цели на обучението
Целта на обучението в следдипломна квалификация „Cloud Solutions for Business Users (“Облачни“ решения за бизнес потребители“) е да запознае курсистите със съвременни интернет базирани средства за автоматизиране на процеса на продажби и да изгради трайни практически умения за ползване на Salesforce.com и други бизнес приложения базирани в „облака“ (SaaS – software as a service) с цел увеличаване на продажбите и повишаване на печалбата при минимизиране на разходите.

Учебна програма