Курс "Увод в компютърните мрежи"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители по информационни технологии, РКК
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: ас. Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението

  • Усвояване на теоретични знания в областта на компютърните мрежи;
  • Формиране на умения и компетенции за използване на компютърни мрежи;
  • Мотивиране и представяне на методология за провеждане на обучение по компютърни мрежи в училищния курс по Информационни технологии.

Учебна програма