Курс "Интерактивни методи и средства за обучение"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители, РКК, директори
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението

Запознаване с съвременни интерактивни методи и технологични средства за обучение и тяхното приложение в училищната практика;  Формиране на умения и компетенции за прилагане на съвременни педагогически методи в обучението с помощта на представените средства; Формиране на умения за планиране и дизайн на учебни дейности, осигуряващи едновременно атрактивно и ефективно обучение, както и индивидуален подход към ученици със специфични нужди

Учебна програма