Курс "Виртуални среди за обучение"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители, РКК, директори
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: ас. Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението

Запознаване с виртуални среди за обучение и тяхното приложение в училищната практика; Формиране на умения и компетенции за използване на представените среди в обучението; Формиране на умения за планиране и дизайн на учебни дейности, осигуряващи едновременно атрактивно и ефективно обучение посредством разглежданите витруални среди за обучение, както и индивидуален подход към ученици със специфични нужди.

Учебна програма