Учител в профилирана подготовка по информатика и ИТ (+ПКС)

Продължителност на обучението: 300 учебни часа
Форма на обучението:  провеждат се в събота и неделя и през ученическите ваканции
Целева група: учители по информатика, ИТ и/или по математика
Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg, доц. д-р Атанас Семерджиев, asemerdzhiev@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg, +359 885 302568

Цели на обучението

Обучението осигурява допълнителна професионална квалификация за учители по информатика и ИТ в профилирана подготовка. То е съобразено с най-новите тенденции и изисквания към преподаването на информатика и ИТ в съвременното българско училище, като дава възможност и за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (ПКС) при наличие на предходната (с изключение на V ПКС).

Повече информация за обучението

Учебен план