Учител по информатика и информационни технологии

Едногодишно обучение

Форма на обучение: очно-задочна, групова форма, като учебните занятия са предимно събота, неделя и по време на ученическите ваканции
Целева група: специалисти с висше образование - всички специалности в следните професионални направления: информатика и компютърни науки, математика, технически науки, икономика, педагогика на обучението по..., както и учители по физика или по физика и астрономия
Ръководител: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg

Повече информация за обучението

Учебен план