Контакти

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

София , бул."Джеймз Баучер" 5
Деканат, ет.2, кабинет 203
тел: +359 2 8161 589
       +359 2 8628 177

 Стефка Близнева
career@fmi.uni-sofia.bg
blizneva@fmi.uni-sofia.bg