Курс “Технологиите в помощ на образователни проекти”

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 32 учебни часа.
Форма на обучението: СДК, занятията са съботно-неделни и ще се проведат на 2, 3, 9 и 10 юни 2018 г. в сградата на ФМИ, СУ. Записването приключва на 28 май 2018 г.
Целева група: Ръководни кадри, експерти, преподаватели и администратори в училищното и висшето образование и науката на национално, регионално, общинско и училищно/институционално ниво
Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Пенчо Михнев, pmihnev@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 507

Цели на обучението
След завършване на курса обучаемите ще могат да планират, проектират и разработват проекти в областта на образованието; да разпознават и използват различни стратегии за въвеждане и използване на технологични средства за управление на проект. Също така, ще бъдат в състояние да използват различни количествени и качествени измерители за оценка на ефективността на проекти и ще са подобрили своите умения за работа в екип.

Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 2 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Такса: 120 лв.
Заявка за участие