Курс „Компютърна графика със SketchUp в профилираната и в професионалната подготовка в средните училища“

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението – 32 часа. 
Форма на обучението – присъствена. Курсът е съботно-неделен. Минимален брой курсисти: 16. Занятията се провеждат при записване на минималния брой курсисти. 

Целева група: 

  1. Учители със съответната професионална квалификация, преподаващи или желаещи да преподават "Компютърна графика" в профилираната или професионална подготовка в средните училища. 
  2. Специалисти с висше образование, желаещи да придобият или подобрят знанията и уменията си, свързани с тематиката на курса.

Ръководител: доц. д-р Павел Бойчев
Лице за контакт: Пенчо Михнев, pmihnev@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 507

Цели на обучението
В резултат на обучението курсистите ще:

  1. познават програмата и учебното съдържание на модул „Компютърна графика“ в профилиращата и професионална подготовка в средните училища;
  2. владеят практическите насоки за работа в средата на програмата SketchUp и ще усвоят предвидените в модул „Компютърна графика“ знания и умения в областта на триизмерната компютърна графика с използване на SketchUp.

Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 2 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Такса: 120 лв.
Заявка за участие