Курс "Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас – възможност за ефективна подготовка за НВО"

Краткосрочна специализация

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с РУО София-град, организира обучение за преподаване на информационни технологии в 10. клас по новата учебна програма и подготовка на учениците за външно оценяване на дигиталните компетентности.

Продължителност на обучението: 16 учебни часа.
Форма на обучението: Обучението ще се проведе в две части: присъствен етап: от 01.11.2019 г., 14:00 до 02.11.2019 г., 13:00 (8 работни часа) в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7 и дистанционен етап: 3 - 30.11.2019 г. за самостоятелна работа.
Целева група: Учители, имащи квалификация да преподават информационни технологии в 10. клас
Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Николина Николова, nnikolova@fmi.uni-sofia.bg

Цели на обучението
В резултат на обучението курсистите ще се запознаят с новото учебно съдържание по информационни технологии (ИТ) за 9. клас. Ще усвоят методи и техники за работа с облачни технологии като предмет и средство за обучение по ИТ в 9. клас. Ще задълбочат познанията си относно организация, функционирането и управлението на локална компютърна мрежа. Ще надградят опита си за управление на работа по проект чрез овладяване на техники и технологии за управление на ученически екипи и експлоатиране на възможностите на софтуер за обработка на текст и данни. В процеса на работа ще участват в мета-обучение за дизайн и управление на ученически проект, развиващ творческите заложби на учениците и предоставящ възможности за диференциация и индивидуализация на обучението. Ще усвоят допълнителни техники за развиване на дигиталните компетентности на ученици, съгласно обновената Европейска референта рамка за дигиталните компетентности.

Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Такса: 150 лв., която включва:

  • нощувка в НЦПКПС, гр. Банкя,
  • наем за компютърна зала 
  • кафе-паузи
  • дневни разходи за храна

Центърът НЕ осигурява храна на участниците.

Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

Всички участници ще получат фактура по време на обучението.

Учебна програма
Записването става чрез попълване на регистрационната форма и заплащане на таксата за участие по банков път на посочената по-долу сметка.

Банкова сметка:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ,
Адрес : София, пл. „Батенберг“ № 1
Основание за плащане: ИТ за 10. клас, име на участник