Допълнителни обучения за специалност "Компютърни науки"

На 15.04.2021 г. (четвъртък) от 10:15 часа ще се проведе допълнително обучение по Числен анализ за държавен изпит на специалност Компютърни науки. Обучението ще бъде проведено дистанционно на адрес https://meet.google.com/bwu-ndti-koy. Лектор: Ана Авджиева.