Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2021/2022

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина.  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
ФСлФЕзикова култура2+1+03,5Др.22222222ФСлФ - проф. Петя Осенова
БФЕкология и опазване на околната среда2+1+03,5Др.22222222БФ - доц. Анелия Кенарова
ДеканатРуски език (за начинаещи)0+2+02Др.11111111доц. Валери Францевич Занглигер
ФФФилософия2+0+02,5Др.22222222ФФ - К. Янакиев
МЛПФилософия на математиката2+0+02,5Др.22222222доц. Владимир Сотиров
ДСпортФМИ-Спорт-10+0+22Др.11111111Департамент СПОРТ
МЛПДизайн и анализ на алгоритми — практикум0+0+33,5КП33333гл. ас Георги Георгиев, Николай Цонев (хон.)
КИЕфективна реализация на математически концепции и алгоритми ОТПАДА0+0+44КП22222222Филип Янков (х)
ИСКомпютърни архитектури (практ.)0+0+22,5КПсамо за 2к.само за 2к.доц. Стела Русева
ИТОперационни системи и офис приложения - практикум0+0+22,5КП2222ас. Албена Антонова/ИТ
СтСтруктури от данни и алгоритми - практикум0+0+22,5КП2д-р М. Чечев СТ(х), хонорувани
КИСУБД – практикум0+0+22,5КП3доц. Радослава Христова
СтУвод в програмирането - практикум0+0+22,5КП1гл. ас. д-р Анастасиос Папапостолу/ас. Явор Данков, хонорувани
КИУвод в програмирането - практикум-спец.ИС0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. Д. Димитров
КИФункционално програмиране - практикум0+0+22,5КП333333доц. Трифон Трифонов
МААдитивни задачи в теорията на числата4+0+08М22222222проф. Д. Толев
АлгАлгебра 23+0+07М22гл. ас. д-р К. Табаков
АлгАлгебрична теория на числата3+0+07М232222доц. д-р А. Божилов
МРМАналитична механика3+1+08М333проф. Г. Бояджиев
МРМВариационен анализ3+0+07М33доц. Б. Георгиева
ЧМАВъведение в изчислителната биология3+0+07М33333333доц. Петър Рашков (хон.)
ГеомГрупи и алгебри на Ли4+0+08М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М22223222доц. Ася Русева
ГеомДиференциална геометрия 24+0+08М3 и 44доц. Богдан Александров
ДУДиференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple"2+0+27М33333333проф. Н. Попиванов (хон.)
МАДопълнение към курса по ДИС за компютърни специалности2+1+06М2222доц. П. Първанов
АлгИзбрани глави от Алгебрата II3+0+07М23322232доц. д-р М. Стоянова доц. д-р С. Бумова
АлгКодове и дизайни в полиномиални метрични пространства I3+1+07М33333333доц. д-р М. Стоянова
КАТКомплексен анализ - сп. МИ2+2+05М2гл.ас. Р. Йорданов
ГеомКрайни геометрии3+0+07М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Иван Ланджев
АлгЛинейно решето и две негови приложения3+0+07,5М22322222гл. ас. д-р Т. Тодорова
МЛПЛогически и математически методи2+2+05М11111111гл. ас. Добромир Кралчев (л.), Ангел Димитриев (упр., хон.)
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М222222проф. Тинко Тинчев (л.), гл. ас. Стефан Герджиков (упр.)
МАМатематически анализ3+3+07М2222проф. Рибарска
МЛПМатематически методи на спортния бридж2+4+06М22222222доц. Иван Минчев (15 л.), гл. ас. Георги Георгиев (15 л.), Борислав Ризов (30 упр., хон.), Александър Аврамов (30 упр., хон.)
АлгМатрични групи3+0+07,5М232222доц. д-р А. Божилов доц. дмн О. Христов
ГеомПотоци на Ричи4+0+08М3 и 4проф. Стефан Иванов
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част4+0+08М3 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
ДУСпециални функции и приложения2+2+07М2222222доц. М. Каратопраклиева
АлгСъстезателна математика I3+0+07М11111111доц. д-р А. Божилов
ЧМАТеория на апроксимациите3+0+07М333333проф. Гено Николов
ВОИСТеория на вероятностите 22+2+07М44проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
МАТеория на екстремалните задачи3+0+07М33333доц. Б. Драганов
МЛПТеория на множествата2+2+07М23222проф. Тинко Тинчев (15 л., 15 упр.), гл. ас. Андрей Сариев (15 л., 15 упр.)
МАУвод във функционалния анализ3+1+08.5М33333проф. Н. Рибарска
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения3+0+07М33гл. ас. Тихомир Иванов, слято с Информатика
ЧМАЧислени методи за системи с разредени матрици3+2+19М33333проф. Светозар Маргенов (хон.)
ДУАлгебрични групи и Диференциална теория на Галоа3+0+07М, ПМ33доц. О. Христов
МРМ3D моделиране и принтиране и прложения в роботиката3+0+48ОКН22222222доц. И. Чавдаров
КИАктивна информационна сигурност2+1+04ОКН3333д-р Георги Шарков (х)
СТБлокови вериги – архитектури и приложения2+1+15ОКН3333доц. д-р Петко Русков/ СТ(х), Александър Панайотов / СТ(х), Георги Митев / СТ(х)
МЛПБързи алгоритми върху структури от данни2+2+05ОКН2222гл. ас. Стефан Герджиков
МЛПЕзици, автомати и изчислимост3+2+06ОКН2доц. Алескандра Соскова
СТИзкуствен интелект3+0+26ОКН333проф. Иван Койчев
МЛПИзчислимост и сложност3+2+09ОКН223222доц. Стела Николова
КИИзчислителна геометрия2+0+25ОКН23333доц. Бойко Банчев (х)
КИМодели за управление на качеството2+1+03,5ОКН3333д-р Георги Шарков
МЛПНекласически логики за информатика и изкуствен интелект4+1+07,5ОКН22222222проф. Димитър Вакарелов
КИПонятия и структури в езиците за програмиране2+2+05ОКН2222доц. Бойко Банчев (х)
МЛПСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН23222гл. ас. Стефан Вътев
КИСофтуерна документация2+0+14ОКН3333д-р Стоян Велев
СТСъвременни комуникации2+1+15ОКН333333проф. Христо Кабакчиев/ Август Кабакчиев / СТ(х)
МЛПТърсене и извличане на информация. Приложение на дълбоко машинно обучение2+2+06ОКН22222доц. Стоян Михов
МРМУвод в роботиката3+0+46ОКН2гл. ас. К. Йовчев
СТУправление на знания2+0+25ОКН44доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова, Лилия Зографова/х(СТ)
КИФункционално програмиране3+2+06,5ОКН333доц. Трифон Трифонов
ВОИСДискретна оптимизация3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (х.)
ДУКвантова информатика3+0+07ПМ33333333доц. Н. Николов (хон.)
МРМКинематика2+1+04ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ДУМакроикономика 23+0+07ПМ3333д-р А. Василев (хон.)
ВОИСМатематическа екология2+0+05ПМ33333333проф. Надя Златева
ВОИСМатематическо моделиране3+0+07ПМ2222222проф. М. Кръстанов
МРММеханика на флуидите3+0+07ПМ33гл. ас. Ц. Коцев
ВОИСОптимално управление3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
ВОИСОптимизационна теория на графите3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (х.)
ВОИСРазклоняващи се процеси3+0+07ПМ44проф. М. Божкова
СТРазмити множества и приложения3+0+15ПМ4433проф. Олга Георгиева
Теоретични основи на индустриалната математика3+0+28ПМ33333333гл. ас. Тихомир Иванов
ВОИСТеория на игрите3+0+07ПМ22222222проф. М. Кръстанов
ВОИСУвод в актюерството3+0+06ПМ / Ст443проф. М. Божкова, акт. Н. Тодоров
ВОИСУвод във времеви редове2+0+25ПМ / Ст444доц. Весела Стоименова
ВОИСEM алгоритми2+0+26ПМ/ Стат3333333Д-р Ана Станева
ВОИСБейсов анализ2+0+06ПМ/ Стат33333333Д-р Евгени Овчаров
ВОИСВероятностни модели2+0+05ПМ/ Стат433проф. Л. Минкова (х.)
ВОИСМногомерни статистически модели2+0+25ПМ/ Стат444444доц. В. Стоименова, Петър Чернев (хон.)
ВОИСТензорни методи в оптимизацията и анализа на данни2+0+05ПМ/ Стат33333333проф. Дмн Пандо Георгиев
ВОИСФинансови модели с шокови влияния на пазара3+0+05ПМ/Ст44444444доц. Дончо Дончев
ВОИСМатематическа теория на финансовия пазар2+2+04ПМ/Стат3333333д-р Цветелин Заевски, д-р Драгомир Неделчев
МЛПИзчислителна сложност3+2+07С33333333доц. Минко Марков
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 13+0+07С2222проф Е. Хорозов (хон.), доц. А. Живков
ВОИССеминар по Теория на вероятностите и математическа статистика2+0+05Ссамо за 3к.само за 3к.доц. Д. Дончев
ВОИССтатистическа лаборатория (семинар)0+2+25С3344444доц. В. Стоименова (10 ч. сем.), гл.ас. Елза Димова (20 ч. сем., 30 ч. пр.)
ДУУчебен семинар по Частни диференциални уравнения3+0+07С33проф. Н. Попиванов (хон.)
КИGNU Системи0+2+27ЯКН3333проф. Владимир Димитров, Александър Велин
КИJavaScript за напреднали2+2+27ЯКН3333Георги Пенков (х), Александър Костов (х) Илия Идакиев (х)
КИВградени и автономни системи2+0+25ЯКН4444проф. В. Георгиев
КИВъведение в Go1+0+12ЯКН2222Иван Боршуков
КИВъведение в изкуството да управляваш продукти(на англ.език)2+0+13ЯКН3333Phillip Miller
МЛПДизайн и анализ на алгоритми3+2+06ЯКН33333доц. Минко Марков (л.), Александър Каракушев (упр., хон.)
МЛПДизайн и анализ на алгоритми (втора част)2+2+05ЯКН33333гл. ас Добромир Кралчев (л.), Ангел Димитриев (упр. хон.)
ИТЕзици и среди за обучение2+0+47ЯКН222222проф. д-р П. Бойчев /ИТ лаб: доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ
ИТКомпютърна графика с WebGL2+0+25ЯКН22222222проф. д-р П. Бойчев /ИТ
ИТОбектно-ориентирано програмиране с C# NET3+0+26ЯКН222322проф. д-р Евгений Кръстев / МРМ
ИТОбектно-ориентирано програмиране с Java3+0+26ЯКН22232проф. д-р Евгений Кръстев / МРМ Петя Григорова (хон.) / МРМ
ИТОснови на компютърните мрежи1+0+46ЯКН4444444гл.ас. Мариана Атанасова/ Зорница Якова (хон.)
ИТПланиране и управление на ИКТ-базирано обучение2+0+25ЯКН333333старши преп. Пенчо Михнев/ИТ
КИПрактическо въведение в машинното самообучение с Python ОТПАДА0+2+25ЯКН44444444Стефан Кънев (х), Николай Бачийски (х)
КИПреизползваем софтуерен дизайн ОТПАДА1+0+25ЯКН2222Филип Янков (х)
МРМПриложно обектно ориентирано програмиране част втора ОТПАДА3+0+26ЯКН3проф. Е. Кръстев
КИПрограмиране за iOS със Swift3+3+08ЯКН2222E. Атанасов (х)
КИПрограмиране с Rust0+4+04,5ЯКН2222А. Радев (х)
ИТРазпределено машинно самообучение с приложения в роботиката и IoT2+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИРазработка на Front-End Web2+0+25ЯКН222222д-р Стоян Велев
ИТРазработка на уеб приложения и услуги със Spring Framework v52+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИСкладове от данни и бизнес анализ2+0+15ЯКН4343Т. Кичуков
КИСъвременни Java технологии3+0+38ЯКН2222д-р Стоян Велев
КИУвод във виртуализационните технологии ОТПАДА0+3+04ЯКН2222Филип Янков (х)
КИУправление на иновативни софтуерни проекти1+2+04ЯКН3333д-р Стоян Велев