Официални документи, свързани с COVID-19

Заповед № РД-29-16/04.03.2022 г. на Декана на ФМИ,  за провеждане на учебния процес в изцяло присъствена форма от 14.03.2022 г.

Заповед № РД-29-13/18.02.2022 г. на Декана на ФМИ, за провеждане на учебния процес в периода 21.02.2022 г. - 12.03.2022 г. 

Заповед № РД-19-46/18.02.2022 г.  на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски“ във връзка с противоепидемичните мерки

Заповед № РД-29-40/05.11.2021 на Декана на ФМИ за организацията на учебния процес до края на семестъра във връзка с въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД-29-39/28.10.2021 на Декана на ФМИ за организацията на учебния процес до 06.11.2021 и работата на администрацията във връзка с въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД-29-38/20.10.2021 на Декана на ФМИ за организацията на учебния процес и работата на администрацията във връзка с въведените противоепидемични мерки

Решения на ДС от 30.09.2021 във връзка с академичния календар на ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 година.

Решения на ДС от 26.05.2021 във връзка с академичния календар на ФМИ за летен семестър на 2020/2021

Решения на ДС във връзка със заповед РД-01-20/15.01.2021 г. на МЗ и заповед РД 19-343/16.09.2020г. на Ректора на СУ

Заповед № РД-29-68/25.11.2020 на Декана на ФМИ, отменяща присъствено провеждане на консултации и контролни

Заповед № РД-29-65/20.11.2020 на Декана на ФМИ, с която се допуска присъствено провеждане на консултации и контролни със студенти в сградата на ФМИ при спазване на определени условия

Заповед № РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ относно утвърдени Правила за действие в условията на разпространение на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни

Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-29-59/27.10.2020 на Декана на ФМИ за занятия със студенти от ФзФ или в сградата на ФзФ

Заповед № РД-19-465/23.10.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Заповед № РД-19-456/16.10.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, правила за поведение при съмнение за COVID-19

Решения на ДС на ФМИ, схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на 2020/2021

Заповед № РД-19-343/16.09.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с ограничаване опасността от  COVID-19

Заповед № РД-19-321/27.08.2020 г. на Ректора на Софийския университет за удължаване на ограниченията до 30.09.2020 г.

Заповед № РД-19-258/26.06.2020 г. на Ректора на Софийския университет за удължаване на ограниченията до 31.08.2020 г.

Заповед № РД-19-143/23.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Заповед № РД-19-140/18.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

Заповед № РД-19-124/8.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

Полезна информация

Управител сграда ФМИ:
инж. Илиана Аврамова, кабинет: ФМИ-538, тел.: +359 2 8161 567, +359 878 754239, iliana.avramova@fmi.uni-sofia.bg