ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022

На 20.02.2022 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 20.02.-01.03.2022
2-и етап: 02.-04.03.2022

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Таблица със свободно избираемите дисциплини, летен семестър 2021/2022
Таблица с избираемите дисциплини по списък от учебните планове на специалностите, летен семестър 2021/2022
Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

Важна обща информация за дисциплините, технология за записването им, препоръки.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата

Страница на кампанията: "Начало"->"Студенти"->"Кампания за избираеми дисциплини"