ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2021/2022

На 26.09.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 26.09.-15.10.2021
2-и етап: 16.-19.10.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Таблица със свободно избираемите дисциплини, зимен семестър 2021/2022
Таблица с избираемите дисциплини по списък от учебните планове на специалностите, зимен семестър 2021/2022
Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

Важна обща информация за дисциплините, технология за записването им, препоръки.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.