ОКС "Бакалавър", нови ИД, които ще се преподават на английски език

Дисциплините няма да се избират през СУСИ, а ще се заявяват с имейл до Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg в срок до 18 октомври 2017 г. вкл. След изтичане на срока, дисциплините за които има записали се студенти, ще бъдат генерирани от администратор в система СУСИ. Курсовете ще се провежат едновременно със студенти по програма Еразъм+.

група ИДдисциплинапреподавателвид занятиеден час от... час до... зала
М Discrete Mathematics and Mathematical Logic - (in Еnglish)проф. Т. Тинчевлекции+ семинарнисряда10.00. ФзФ, каб. 242
МAlgebra 2 (in english)проф. А. Каспарянлекции+семинарнипонеделник09.00.13.00.529
МSet Theory - (in Еnglish)проф. Т. Тинчевлекции+семинарнипетък14.00.19.00.501
ОКНComputability and Complexity ( in English)ас. С. Вътевлекции+семинарничетвъртък10.00. 201
ОКНDesign of Robotics Systems  (in English) гл.ас. Йоанис Патиаслекции+практикумпонеделник10.30. 111
ОКНProject Risk Management (in English) гл.ас. Йоанис Патиаслекции+семинарнипонеделник11.30. 111
ОКНSoftware Architectures (in English) доц. Д. Бировлекции+семинарнисряда09.00. 502
ПМFuzzy sets and Applications (in English) доц. О. Георгиевалекции+практикумчетвъртък14.00.18.00.бл.2,306
ЯКНData bases (in English) проф. В. Димитров, доц. Р. Горанова -Христовалекциисряда12.00.17.00.323
ЯКНFundamentals of Algorithms (in English) доц. М. Марковлекции+семинарнивторник09.00.11.00.305