ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД) и (ИД), летен семестър 2021/2022

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни  и избираеми дисциплини (ЗД) и (ИД)) на ОКС "Бакалавър" за летен семестър на 2021/2022 уч.г.