ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, зимен семестър 2021/2022

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни дисциплини (ЗД)) и (ИД) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2021/2022 уч.г.