ОКС "Бакалавър", таблица с ИД, летен семестър, 2016/17