ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2021/2022

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Магистър".

29 септември – 20 октомври (включително) 2021г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Обща информация за кампанията (вж. Кампания с 1 етап) 
Обща информация за дисциплините
Избираеми дисциплини по магистърски програми

Информацията за избираемите дисциплини  по МП ще се допълва. Разписът на учебните занятия ще бъде публикуван на адрес "Начало"->"Студенти"->"Разпис"
Моля следете за промени. При въпроси се обръщайте към титуляра на дисциплината или към ръководителя на МП. Контактите на ръководителите на отделните програми може да намерите тук.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Страница на кампанията: "Начало"->"Студенти"->"Кампания за избираеми дисциплини"