ОКС "Магистър" прием от летен семестър, 2023/2024, график на състезателните изпити, 31.01.2024

На 31.01.2024 ще се проведат състезателните изпити за летен прием на магистри, учебна 2023/2024 г. при следния график.