Курс „Управление на информацията“, 06.02 – 09.02.2023

Студенти и преподаватели от висши учебни заведения са поканени на пилотния курс „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ в рамките на проект „Развиване и консолидиране на ИКТ умения в дигитализирана среда във висшето образование". Курсът има за цел да подпомогне студентите да придобият и ефективно да използват умения при управление на информация и база данни в тяхното академично обучение, както и да тества качеството на разработените учебни материали, презентации, задачи, упражнения и тестове.