Online Career MeetUp, 17 и 24.02.2022

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. 
Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 20 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата - полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н.
След лекциите има предвидено време за "бързи срещи" - всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите.
В архива на Talent Club вече има 6 реализирани издания досега. 
Предстоящото издание на 17. и 24. февруари януари ще бъде за студенти, изучаващи или интересуващи се  IT & Software. 

Линк за регистрация: https://talentclub.bg/online-career-meetup/