Организационна среща на магистърска програма РСМТ, 21 февруари 2022

На 21.02.2022 от 12:00 часа ще се проведе организационна среща за преподаватели и студенти на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" (РСМТ) за откриване на летния семестър на учебната 2021/2022 година. Срещата ще се проведе онлайн в системата Big Blue Button (https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/b/daf-j6n-kwg-hev), код за достъп: 337024.
Ще бъдат представени накратко курсовете в програмата за зимния семестър, изискванията и организационни въпроси. Със студентите от втори курс ще бъдат обсъдени въпроси относно дипломните работи.

Участието на всички студенти е силно препоръчително!

Ръководител на магистърската програма РСМТ, проф. д-р Красен Стефанов