Организационни сбирки на Магистърските програми, 2021/2022

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Биомедицинска информатика*проф. д-р Евгений Кръстев01.10. 17.00ч., ФМИ, зала 500
Вероятности, актюерство и статистика
проф. дн Марусия Божкова01.10., 18:30 ч., ФМИ, зала 206 (заседателна зала)
Електронно обучениепроф. Елиза Стефанова01.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 018 - 1 курс, редовно и задочно обучение 
01.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 018 - 2, 3 курс, семестриално завършили;
Защита на информацията
в компютърните системи и мрежи*
доц. д-р Милен Петров01.10., 17.30 ч., ФМИ, зала 325 - 1 курс; *
01.10., 18.15 ч., ФМИ, зала 325 - 2 курс; *
Извличане на информация и откриване на знания*проф. Иван Койчев01.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 101 - 1 курс; 
01.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 101 -  2 курс и семестриално завършили;
Информационни системипроф. Вл. Димитров08.10., 17:00 ч., ФМИ, зала 229
Изкуствен интелектпроф. д-р Мария Нишева01.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 200 - 1 курс;
01.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 200 -  2 курс и
семестриално завършили;
Логика и алгоритми-спец. Инфпроф.дн Александра Соскова01.10., 17:15 ч., ФМИ, 201 кабинет
Логика и алгоритми-спец. Матдоц. д-р Христо Ганчев01.10., 17:15 ч., ФМИ, 201 кабинет
Математическо моделиране в икономикатадоц. Весела Стоименова04.10., 18.30 ч., ФМИ, зала 514    
Мехатроника и робoтикапроф. д-р Георги Бояджиев05.10, 18:00 ч., ФзФ, зала 13А
Разпределени системи и мобилни технологии*проф. д-р Красен Стефанов30.09., 18.00 ч., ФМИ, зала 325 - 1 курс;
30.09., 19.00 ч., ФМИ, зала 325 - 2 курс
Софтуерни технологиипроф. д-р Силвия Илиева04.10., 17:30, зала С на 2 блок
Технологично предприемачество и иновации в ИТдоц. д-р Десислава Петрова-Антонова04.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 200
Технологии за обучение по математика и информатикадоц. д-р Таня Тонова 06.10., 18.30 ч., зала 210 (1 и 2 курс)

* (БМИ) На срещата ще присъстват преподавателите по курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждането на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, трябва също да присъстват. Силно препоръчително е всички студенти да присъстват!

* (ЗИКСМ) Онлайн включване:  https://bit.ly/ziksm (и за двата курса)

* (ИИОЗ) Възможно и участие онлайн: https://meet.google.com/hbu-xzqi-oys

* (РСМТ) В срещата може да се участва и дистанционно през MS Teams на следния линк. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU2ZTM5MGUtYTA2N...
След приключване на срещата ще бъде предоставен линк за достъп до записа.

Моля, следете за допълнение на още МП!