Oсми конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет " Св. Кл. Охридски "