Отворените врати за магистърските програми във ФМИ

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 12 юли 2017 г. (сряда) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

 • от 16:00 часа в ауд. 325 на ФМИ – специалности МАТЕМАТИКА, ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА и МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 • от 18:00 часа в ауд. 325 на ФМИ – специалност ИНФОРМАТИКА
 • Подаване на документи за кандидатстване – ще става онлайн на адрес: https://magister.fmi.uni-sofia.bg/ (официално кампанията започва от 24 юли 2017г.)
  • от 24.07.2017г. до 28.07.2017 г. и от 21.08.2017 до 04.09.2017 г.
   Приемно време на отдел „Студенти”
   9:30 – 12:00  и  13:30 – 16:30
  • от 21.08.2017 до 04.09.2017 г.
   Приемно време на отдел „Студенти”
   9:00 – 12:00  и  13:00 – 16:30

Конкурсни изпити: на 12.09.2017 г. по предварително оповестен график.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием е публикувана на уеб сайта на ФМИ.