Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2016 летен, задочно

Уважаеми студенти ЗАДОЧНО обучение,

И за летния семестър на 2016/2017 учебна година възможността за плащане на семестриалните такси чрез ИС СУСИ се предлага, вече като постоянна алтернатива на досега съществуващите начини. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Възможността не важи за новоприети студенти - студентите, които ще бъдат този летен семестър в 1-и курс, ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини. В частност студенти, завършили ОКС "Бакалавър" в СУ и имащи бакалавърски профил в системата, не могат да го използват за плащане на такса за ОКС "Магистър".

Плащането на семестриалните такси чрез СУСИ за задочно обучение ще бъде в рамките на кампания, достъпна от студентския профил, в периода 18.-31. 01. 2017 г. За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.
Забележка: Кампанията е видима и за студентите редовно обучение, но техните такси не са въведени и те няма да могат да генерират заявки и извършват плащане. За студентите редовно обучение ще има втора кампания през м. февруари.

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на системата за ФМИ.