Подаване на заявление за явяване на държавен изпит на 08 и 09 септември 2021г.:

Кога: от 26 юли до 13 август 2021 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г.

Отдел Студенти