Подаване на заявление за явяване на държавен изпит за Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.

Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.  е на 12 и 13 юли 2022 г. Заявления за явяване на изпита ще се подават: 

Кога: от 16  май до 10 юни 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.