Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се в имейла факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50 лв на изпит.

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок за подаване: от 11.07. 2022 г. до 27.07.2022г.