Покана за участие в конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ във ФМИ на СУ

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на млади  учени  и постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“. Повече информация може да намерите тук.
Срок до 23:59 ч. на 11 септември 2022 г.