Прием за СДК „Учител по информатика и информационни технологии“, 2022/2023

Обучението в едногодишния курс за следдипломна квалификация  „Учител по информатика и информационни технологии“ ще започне в края на месец ноември 2022 г. Занятията ще се провеждат съботно-неделно, през почивните дни, както и през ученическите ваканции. Таксата за обучение ще бъде между 1300 и 1500 лв., в зависимост от броя кандидати. Заплаща се на 2 вноски - първата е 700 лв. и се заплаща при кандидатстването, по банковата сметка в лева на ФМИ СУ ”Св. Кл. Охридски”: 

IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD
БНБ ЦУ
Задължително основание за плащането трябва да е:  СДК, Учител по информатика и ИТ, 2022-2023, Ангелов

Документи за кандидатстване се изпращат на имейл адрес aniv@fmi.uni-sofia.bg в електронен формат, в срок от 26.09.2022 г. до 17.10.2022 г.:

  - Заявление за участие в обучението
  - Копие от дипломата за завършено висше образование /с приложението/;
  - Копие от банковия документ, с който сте превели сумата от 700 лв.

 доц. Ангел Ангелов, научен ръководител на курса