Прием за СДК "Учител по математика" и СДК "Учител по математика и информационни технологии", 2022/2023

Стартира приемът на документи за следните едногодишни курсове за придобиване на следдипломна квалификация:

Начало на курсовете: 29.10.2022 г.
Срок за подаване на документите: 01.09.2022 г. до 20.09.2022 г.

Документите (заявление за участие) да се изпращат на Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg