Продължава Форумът на кариерното развитие 2021

Над 40 компании участват с виртуални и/или присъствени щандове (в прака пред ФМИ), както и представяне в смесен формат.

Събитието предизвиква голям интерес сред студентите на Факултета по математика и информатика, на Техническия университет – София, Факултет по химия и фармация и Физически факултет. Освен възможности за кариерно развитие, компаниите раздават и награди за правилно решени задачи! 

Десислава Сотирова, връзки с обществеността