Проф. Атанас Тинтеров

Роден на 10 юли 1857г. в гр. Калофер. Починал на 13 август 1927г.

Завършва математика в Университета в Одеса през 1881г.

Извънреден преподавател по алгебрически анализ във Висшето училище в София през 1893/94г., извънреден професор от 1 януари 1899г. до 1 януари 1904г., редовен преподавател, титуляр на катедрата по основи на висшата математика от 1 януари 1904г. до 1 февруари 1908г., частен доцент по математика от 12 февруари 1908г. до 1 септември 1909г., редовен професор, титуляр на катедрата по диференциално и интегрално смятане от 1 септември 1909г. до 15 октомври 1910г.

Чел лекции по алгебрически анализ, основи на висшата математика, диференциално и интегрално смятане, теория на вероятностите, геометрически приложения на интегралното смятане.