Проф. Теодор Монин

Роден в гр. Колин, Чехия през 1858г. Почива през 1893г. в Чехия.

Завършва Висшето техническо училище в Прага, след това е асистент там и като такъв е поканен в новооткритото у нас Висше училище.

В него работи от 1.9.1889г. до 9.11.1891г., когато по причина на болест си подава оставката. Чете курсове по дескриптивна геометрия, аналитична геометрия и синтетична геометрия.

През крехкия си живот напечатва няколко научни статии и две книги, свързани с проективната и елементарната геометрия.