Пролетна научна сесия на ФМИ 2022

На 26.03.2022 г. (събота) Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) в онлайн средата Zoom

Сборник с абстракти

Програма:

Важни дати:

 • 13.02.2022 г. 28.02.2022 (включително) - изпращане на резюме
 • 07.03.2022 г. - изпращане на информация за одобрените доклади
 • 26.03.2022 г. - провеждане на Пролетната научна сесия на ФМИ

Подаване на резюмета:

Резюметата можете да подадете в електронната система EasyChair.

Теми

 • COVID 19 - математически модели и прогнози
 • Алгебра, геометрия и топология
 • Апроксимации и числени методи
 • Диференциални уравнения
 • Математическа логика и приложенията ѝ
 • Обучението по математика, информатика и информационни технологии в условията на пандемия
 • Приложение на информатиката и информационните технологиите в образованието
 • Проект УНИТе: Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят
 • Реален и функционален анализ и приложения
 • Софтуерни технологии и големи данни
 • Стохастика, оптимизация и моделиране
 • Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни
 • Студентска сесия

КОМИТЕТИ

Председател

 • проф. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. дн Марусия Божкова
 • проф. д-р Мария Нишева
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. д-р Олга Георгиева
 • проф. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Асен Божилов
 • доц. д-р Весела Стоименова
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Христо Ганчев
 • доц. д-р Цветан Христов
 • доц. д-р Юлиан Цанков

Организационен комитет

 • Елица Пелтекова
 • Дафинка Митева

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2022 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.