Пролетна научна сесия на ФМИ 2023

Пролетна научна сесия на ФМИНа 25.03.2023 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Програма

Важни дати

 • 25.02.2023 г.  05.03.2023 г. - изпращане на резюме
 • 25.03.2023 г. - провеждане на Пролетната научна сесия на ФМИ

Подаване на резюмета

Резюметата се изпращат в електронно писмо до
адрес: psfmi@fmi.uni-sofia.bg,
тема на писмото: [ПНС на ФМИ 2023] резюме за секция [име на секцията]

Шаблони за резюмета

Теми

 • Алгебра, геометрия и топология
 • Диференциални уравнения
 • Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят
 • Математическа логика и приложенията ѝ
 • Мехатроника, роботика и механика
 • Приложение на информатиката и информационните технологиите в образованието
 • Реален и функционален анализ и приложения
 • Софтуерни технологии и големи данни
 • Стохастика, оптимизация и моделиране
 • Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни
 • Тенденции в обучението по математика, информатика и ИТ
 • Студентска секция Младите учени

КОМИТЕТИ

Председател

 • проф. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. д-р Георги Бояджиев
 • проф. д-р Иван Койчев
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Асен Божилов
 • доц. д-р Весела Стоименова
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Христо Ганчев
 • доц. д-р Цветан Христов
 • доц. д-р Юлиан Цанков
 • Анастасия Стефанова

Организационен комитет

 • д-р Елица Пелтекова
 • Дафинка Митева

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2023 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.