Провеждане на държавния изпит, първа сесия на учебна 2022/2023, 11 и 12.09.2023, разпределение по зали