Провеждане на държавния изпит за ОКС "бакалавър" на 7 и 8.09.2022