Провеждане на държавния изпит за ОКС "бакалавър" на 8 и 9.09.2021