Първа държавна сесия на учебна 2023/2024 г., 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г.

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" (първа държавна сесия на учебна 2023/2024г) ще се проведе на 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г. 

Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от  01 юли до 15 август 2024 г., 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.