Първо класиране, прием за ОКС "Магистър", 2022/2023