Публична академична лекция на доц. д-р Иван Георгиев, 7.04.2022